Vedlikeholdsplan

Fotskraperister

1. Rist løftes ut av ramme.
2. Fjern skitt og smuss fra rist brønn.
3. Legg risten tilbake i rammen

Dette gjøres minimum 2 ganger pr. år.

Børster og gummiklips skiftes / erstattes fortløpende ved behov, for å opprettholde maks effekt av sklisikring og avskrapning.

MC Jaguar

1. Jaguarmatten rulles opp av mattebrønn
2. Støvsug mattebrønn ren for skitt og smuss.
3. Rull Jaguarmatten tilbake i mattebrønn
4. Ved behov kan Jaguarmatten rengjøres med høytrykkspyler eller tilsvarende

Denne prosessen gjøres 1 gang pr. uke.
Hvis ett knappefeste på en modul skulle løsne, bankes denne enkelt tilbake med en hammer. Modulene på 40 x 10 cm. er utskiftbare, og kan enkelt erstattes med ny modul hvis uhellet er ute og en eller flere
moduler må skiftes ut.

MC Entre

MC Entre inngår i det daglige gulvrenholdet, og skal støvsuges daglig med roterende børstehode.

MC Entre skal renses med tepperenser eller tilsvarende minimum 2 ganger pr. år for å opprettholde full effekt av fuktabsorbering og avskrapning av finsmuss.